Tầm nhìn

Tầm nhìn

  • Là doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu uy tín, sản phẩm được kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng được yêu cầu khắt khe tại các thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật, ….
  • Đa dạng hóa và tạo thêm giá trị gia tăng cho các sản phẩm, nguyên liệu từ Dừa.

Sứ mệnh

  • Tạo sự gắn kết chặt chẽ và ổn định giữa doanh nghiệp và người dân trồng dừa Bến Tre, góp phần vào sự phát triển chung của ngành nông sản Việt Nam.
  • Tạo ra các sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng cao, với công nghệ cao, sản phẩm đạt chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu xuất khẩu vào thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ.
  • Tạo sự ổn định, phát triển và gắn bó lâu dài giữa doanh nghiệp và người lao động.
Sứ mệnh