1. Mục đích và phạm vi thu thập
- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên
acp.com.vn bao gồm: tên khách hàng, email, điện thoại. Đây là các thông tin mà acp.com.vn cần khách hàng cung cấp để acp.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. 
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho
acp.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật thông tin cá nhân để bên thứ ba có biện pháp giải quyết phù hợp.
            2. Phạm vi sử dụng thông tin

Acp.com.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để
Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và acp.com.vn;
Ngăn ngừa các hoạt động giả mạo khách hàng;
Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại acp.com.vn.
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: acp.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin khách hàng.
Thời gian lưu trữ thông tin: thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của
acp.com.vn.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công ty cổ phần chế biến dừa Á Châu
Trụ sở chính:Lô EI-2, EI-3, EI-4, khu công nghiệp Giao Long, giai đoạn II, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Email: info@acp.com.vn
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàngThông tin cá nhân của khách hàng trên acp.com.vn được acp.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của acp.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, acp.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.